Buren in Europa en de wereld. Boekbespreking van: Duco Hellema, Rik Coolsaet en Bart Stol (Eds.), Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanf 1940 (Amsterdam: Boom 2011)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)146 - 147
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013

Citeer dit