'Burger" of "volk" als nieuw fundament voor de Europese Unie? Opmerkingen naar aanleiding van het Europese burgerschap in de Grondwet voor Europa.

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1035 - 1038
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume80
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 2005

Citeer dit