Burgerlijk Wetboek, losbladige uitgave, Boek 3, Titel 4, Afdeling 2, Art. 83, Supplement 41, Vermogensrecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer
StatusPublished - 2000

Citeer dit