Burgers in het beleidsproces

M. Herweijer, I.M.A.M. Pröpper

Onderzoeksoutput

940 Downloads (Pure)

Samenvatting

De politieke democratie is een wijze van besluitvorming waarbij alle burgers de mogelijkheid hebben het overheidsbeleid direct of indirect te beïnvloeden. In dit hoofdstuk vragen we aandacht voor momenten waarop burgers hun stempel zetten op beleid.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's16
TijdschriftUnknown journal (case note conversion)
StatusPublished - 2008

Keywords

  • Overheidsbeleid
  • beleidswetenschap
  • 88.60

Citeer dit