Burnout or Built In?

Jan G. Zijlstra*, Heleen Aardema, Matijs Van Meurs

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)787-788
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume185
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1-apr.-2012

Citeer dit