Burr-hole drainage of chronic subdural hematoma under local anesthesia

Adriaan R. E. Potgieser*, J. Marc C. van Dijk, Jan D. M. Metzemaekers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)268-269
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neurosurgery
Volume129
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul-2018

Citeer dit