Buruli ulcer: differences in treatment outcome between two centres in Ghana

M.A. Teelken, Ymkje Stienstra, D.E. Ellen, E. Quarshie, E. Klutse, W.T.A. van der Graaf, T.S. van der Werf, WTA van der Graff

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51 - 56
Aantal pagina's6
TijdschriftACTA TROPICA
Volume88
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-sep-2003

Citeer dit