Buruli ulcer in West Africa: suffering beyond the wound

  Onderzoeksoutput

  1367 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Buruli ulcus (BU) is een huidaandoening die wordt veroorzaakt door infectie met Mycobacterium ulcerans. BU vindt men voornamelijk in West-Afrika. BU is in de literatuur altijd beschreven als een pijnloze aandoening. Echter uit enkele studies uit mijn proefschrift kunnen we concluderen dat de wondverzorging bij BU patiënten wel degelijk pijnlijk kan zijn en dat pijn waarschijnlijk onder behandeld wordt. Dat werd bevestigd door gezondheidspersoneel en volgens hen moet pijn adequaat worden geïdentificeerd en behandeld worden. Daarom is er tijdens een multidisciplinaire workshop een richtlijn ontwikkeld met informatie over het meten van pijn en de behandeling van pijn bij BU patiënten. De richtlijn is verschillend voor ziekenhuizen en gezondheidscentra. Verder kan er tijdens de behandeling van BU een paradoxale reactie optreden. Artsen kunnen een paradoxale reactie echter interpreteren als falen van de behandeling. Om onderscheid te kunnen maken tussen het falen van de behandeling en een paradoxale reactie is een test noodzakelijk. De potentiële waarde van neopterin als biomarker voor een paradoxale reactie is bestudeerd, echter het bleek dat neopterin niet geschikt is om paradoxale reacties te detecteren. Verder is beschreven dat ongeveer de helft van de BU patiënten participatie problemen ervaren na de behandeling, voornamelijk op werkgebied. Tot slot zoeken veel BU patiënten in een laat stadium van de ziekte medische hulp. Daarom is het refereersysteem nader bekeken en hieruit kan worden goncludereerd dat de vrijwilligers uit de dorpen een belangrijke bijdrage leveren bij het opsporen en verwijzen van patiënten in een vroeg stadium.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Stienstra, Ymkje, Co-supervisor
  Datum van toekenning8-feb.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8457-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-8456-6
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit