Business cases en ICT intensieve overheidsprojecten

Rob Meijer

Onderzoeksoutput

1237 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoek betreft de opzet en de wijze van gebruik van businesscases voor grote, ICT intensieve, projecten binnen de rijksoverheid

Allereerst is geprobeerd om grip te krijgen op het begrip “businesscase”. Daarna werd bestudeerd wat het huidige overheidsbeleid is op dit punt. Het vervolg daarop was de studie van een viertal cases.
Om te bezien op welke wijze de daarbij geconstateerde problemen zouden kunnen worden opgelost is daarna studie gemaakt van het onderwerp langs drie invalshoeken, de economie, de bestuurskunde en de organisatiekunde.
Op grond van het voorgaande zijn ook de belangrijkste knelpunten geformuleerd: onduidelijkheid over de inhoudelijke opzet van een businesscase, het niet meer actualiseren en gebruiken van de businesscase na het gebruik voor initiële besluitvorming, het onvoldoende betrekken van alle stakeholders tijdens het gehele project of programma en het ontbreken van batenmanagement.

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is daarna een nieuwe aanpak geformuleerd. Deze heeft de naam gekregen van het hanteren van de M-index© voor businesscases. Deze index bestaat uit een proces voor het periodiek waarderen van de opzet en het gebruik van businesscases aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst.

De conclusies zijn daarna getoetst. Het resultaat van deze toetsing is dat de vier genoemde knelpunten door de geraadpleegde deskundigen in de toetsgroepen inderdaad worden gezien als de vier belangrijkste

Wat betreft de geschiktheid van het gebruik van de M-index© voor het oplossen of aanpakken van de knelpunten was het resultaat van de toetsing dat deze voor alle vier de knelpunten goed scoort.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Sol, H, Supervisor
Datum van toekenning28-apr.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6943-3
Elektronische ISBN's978-90-367-6944-0
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Business cases en ICT intensieve overheidsprojecten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit