Business conditions, shared resources and integrative practices in the supply chain

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)107 - 116
TijdschriftJournal of Purchasing & Supply Management
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2004

Citeer dit