Business-to-Business Pricing: A Systematic Process to Unlock Hidden Profits

Arnd Vomberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  28 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  UitgeverijUniversity of Groningen. Faculty of Economics and Business
  ISBN van geprinte versie978-94-034-2031-8
  StatusPublished - 2019

  Publicatie series

  NaamRUGCIC
  Nr.2019-03

  Citeer dit