Buurmans gras is altijd groener: reflectie op de relatieve efficientie van insolventiessystemen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)127 - 136
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht.
Volume4
StatusPublished - 2000

Citeer dit