C-axis optical properties of high T-c cuprates

D. van der Marel, A. Tsvetkov, M. Grueninger, D. Dulic, H.J.A. Molegraaf

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1531-1534
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysica C: Superconductivity
Volume341-348
Nummer van het tijdschriftPart 3
DOI's
StatusPublished - 2000
EvenementInternational Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity High Temperature Superconductors VI -
Duur: 20-feb.-200025-feb.-2000

Citeer dit