C5a Receptors in Renal Transplantation

Maaike Bernadette van Werkhoven

  Onderzoeksoutput

  2457 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Nederland vinden ieder jaar veel niertranplantaties plaats, maar door een tekort aan donororganen is de wachttijd voor een transplantatienier opgelopen tot vijf jaar. Aangezien niertransplantatie de eerste keus behandeling is voor patiƫnten met eindstadium nierfalen, is het essentieel dat ontvangers zo lang mogelijk kunnen beschikken over een goed functionerend transplantaat. De afgelopen decennia is de eerstejaarsoverleving van getransplanteerde nieren sterk verbeterd. Om ook de langetermijnsoverleving te verbeteren blijft het noodzakelijk om nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling te identificeren. Het complement systeem, een belangrijk onderdeel van het aangeboren immuunsysteem, lijkt hiervoor een veelbelovend doelwit. Het is bekend dat het complement systeem geactiveerd wordt in de hersendode donor en dat het betrokken is bij ischemie-reperfusie schade en afstoting van getransplanteerde nieren. Echter, de betrokkenheid van de individuele complement factoren dient nog te worden onderzocht. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift focust zich op de rol van twee receptoren van het complement systeem, namelijk de C5aR en C5L2, in niertransplantatie. Nadat we de exacte lokalisatie van deze twee receptoren in de nier in kaart hadden gebracht, hebben we de rol van deze receptoren in de hersendode donor en tijdens ischemie-reperfusie schade van de te transplanteren nier onderzocht. Dit resultaten beschreven in dit proefschrift laten zien dat remming van C5L2 in de hersendode donor en remming van zowel C5aR als C5L2 tijdens de ischemische periode de overleving en kwaliteit van niertransplantaten zou kunnen verbeteren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Son, Willem, Supervisor
  • Hillebrands, Jan-Luuk, Supervisor
  • Seelen, Marcus, Co-supervisor
  • Damman, Jeffrey, Co-supervisor
  Datum van toekenning6-apr-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7769-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7768-1
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit