Calcium influences the mechanical properties of hair cell bundles

J. Esther C. Wiersinga-Post*, Sietse M. Van Netten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)156-158
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBioacoustics
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2002

  Citeer dit