Calculation of the shape of the potential well of Mn2+ in SrCl2

J.A. van Winsum*, H.W. den Hartog, T. Lee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)178-184
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit