Calibration constant for 57Fe Mössbauer isomer shifts derived from ab initio self-consistent-field calculations on octahedral FeF6 and Fe(CN)6 clusters

W.C. Nieuwpoort*, D. Post, P.T. van Duijnen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)91-98
  Aantal pagina's8
  TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit