Call for action: impact analyse van COVID19 epidemie op de moleculaire diagnostiek

Stefan M. Willems, Q. Voorham, L. van Gennip, Sophie van Tilburg, Robby Kibbelaar, Jos Bart, ID Nagtegaal, Wim Timens

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De oncologische zorg heeft tijdens de COVID-19-pandemie onder grote druk gestaan. Op basis van een globale analyse van Pathologisch-Anatomisch Landelijk
Geautomatiseerd Archief en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie blijkt dat er een aanzienlijke terugloop is van de moleculaire diagnostiek vanaf het begin van
de lockdown. Dit roept talrijke vragen op die nadere analyse van de data vereisen.
Vertaalde titel van de bijdrageCall for action: impact analysis ofCOVID19 epidemic on molecular diagnostics.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-16
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie
Volume17
Nummer van het tijdschriftCOVID-19-SPECIAL
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit