'Call on OPEC' bepaalt olieprijs

Douwe Kingma, Machiel Mulder

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)969-970
Aantal pagina's2
TijdschriftESB Economisch Statistische Berichten
Nummer van het tijdschrift4339
StatusPublished - nov-2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit