CaMKII confirms its promise in ischaemic heart disease

Ralph J. van Oort, Joan Heller Brown, B. Daan Westenbrink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1268-1269
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume16
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2014

Citeer dit