Can an algorithm based on dipstick urine protein and urine specific gravity accurately predict proteinuria?

HL Hillege*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)68-69
Aantal pagina's2
TijdschriftNATURE CLINICAL PRACTICE NEPHROLOGY
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2006

Citeer dit