Can critically short telomeres cause functional exhaustion of progenitor cells in postinfarction heart failure?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1911-1912
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume50
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusPublished - 6-nov.-2007

Citeer dit