Can fMRI-guidance improve the efficacy of rTMS treatment for auditory verbal hallucinations?

I. E. C. Sommer*, A. D. de Weijer, K. Daalman, S. F. Neggers, M. Somers, R. S. Kahn, C. W. Slotema, J. D. Blom, H. W. Hoek, A. Aleman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

63 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)406-408
Aantal pagina's3
TijdschriftSchizophrenia Research
Volume93
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - jul-2007

Citeer dit