Can M. Aybek, Johannes Huinink, Raya Muttarak (Eds): Spatial Mobility, Migration, and Living Arrangements

Clara H. Mulder*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-338
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit