Mag het licht uit? De transitie naar duurzame energie: subsidiëring en capaciteitsmechanismen en de rol van markt en overheid in de groenestroommarkt

OnderzoeksoutputAcademic

3 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageCan the lights be turned off?: The transition to renewable energy: subsidisation and capacity mechanisms and the role of the state and market in the renewable energy market
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)209-216
Aantal pagina's8
TijdschriftMarkt en Mededinging
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4-5
DOI's
StatusPublished - 17-dec-2020

Citeer dit