Canagliflozin and Renal Outcomes in Diabetic Nephropathy

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
227 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1089
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume381
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 12-sep-2019

Citeer dit