Cancer rehabilitation: effects and mechanisms

Ellen van Weert

Onderzoeksoutput

3126 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanwege het toenemende aantal patiënten dat kanker krijgt maar ook overleeft, wordt de aandacht voor de kwaliteit van leven na kanker steeds belangrijker. Dit proefschrift is het eerste in Nederland dat zich richt op de effecten van een revalidatieprogramma voor (ex)kankerpatiënten op de kwaliteit van leven. Het onderzoek is tot stand gekomen op basis van een samenwerkingverband van het Intergraal Kankercentrum Noord-Nederland en het Centrum voor Revalidatie, UMCG en werd gefinancierd door het IKN en een jubileumactie van de Rotary en KWF Kankerbestrijding. Het onderzochte revalidatieprogramma duurt 15 weken en bevat training van kracht en conditie, sport en spel, psycho-educatie en voorlichting. Het programma vindt plaats in groepen van 8-12 deelnemers en is bedoeld voor (ex) kankerpatiënten die hun laatste behandeling meer dan 3 maanden geleden hebben afgesloten en nog resterende fysieke en/of psychosociale problemen hebben. In het onderzoek werden de effecten van het programma onderzocht met vragenlijsten en kracht -en conditietesten. Voor het programma bleek de kwaliteit van leven, de spierkracht en de conditie van de deelnemers laag en de vermoeidheid hoog. Na het programma rapporteerden de deelnemers significante en merkbare verbeteringen van hun kwaliteit van leven, vermoeidheid, conditie en spierkracht Het programma had geen effect op ervaren sociale steun en zelfeffectiviteit op groepsniveau, maar individuele verbeteringen van sociale steun en zelfeffectiviteit hingen wel samen met verbetering van kwaliteit van leven. Verbetering van vermoeidheid hing vooral samen met verbetering van fysieke parameters. Conclusie: de resultaten, die door het ontbreken van een controle groep met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, wijzen op een effectief en klinische relevant revalidatieprogramma, dat voor kankerpatiënten met resterende klachten na kanker een goede vorm van nazorg kan zijn.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Postema, Klaas, Supervisor
  • Sanderman, Robbert, Supervisor
  • van der Schans, Cornelis, Co-supervisor
  • Hoekstra - Weebers, Josephine, Co-supervisor
  • Otter, Renee, Co-supervisor
Datum van toekenning10-okt-2007
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036731324, 9789036731317
StatusPublished - 2007

Citeer dit