Cannabidiol Enhancement of Exposure Therapy in Treatment Refractory Patients With Phobias: A Randomized Controlled Trial

Caroline Kwee, Joke Baas, Mirjam Moerbeek, Date van der Veen, Neeltje Batelaan, Ton van Balkom, Danielle Cath

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)S230-S231
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBiological Psychiatry
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - 1-mei-2021

  Citeer dit