Canonical correlation and canonical variables in econometrics

Bastiaan Tom Rijken van Olst

Onderzoeksoutput

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kooyman, Marius, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1981

Citeer dit