Capita selecta - 'Mijn lever voor mijn kind': morele afwegingen bij levende levertransplantatie van ouder naar kind

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)102-107
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek
Volume16
StatusPublished - 2006

Citeer dit