Capital expenditures with a multinational enterprise

J. Hall, W. Westerman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)139 - 147
TijdschriftJournal of Corporate Treasury Management
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit