Capital Mobility, Agglomeration, and Corporate Tax Taxes: Is the Race to the Bottom for Real

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)263-294
Aantal pagina's30
TijdschriftCESifo Economic Studies
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2007

Citeer dit