Captain van Jong Holland: een biografie van Pim Mulier, 1865-1954

Daniël Rewijk

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  6665 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Captain van Jong Holland. Een biografie van Pim Mulier, 1865-1954.

  In het laatste kwart van de negentiende eeuw veranderde de lichaamscultuur in Nederland ingrijpend. De grote veranderingen van de tijd brachten een nieuw burgerschap voort, waarin ook aan het lichaam nieuwe eisen werden gesteld. Traditioneel sportief vermaak veranderde en werd onder welgestelde jongeren door nieuwe sporten uit het buitenland voorbijgestreefd. In beide processen speelde Willem Johan Herman Mulier (1865-1954) een sleutelrol, onder meer als eerste voorzitter van de International Skating Union, bedenker van de Elfstedentocht en oprichter van de Nederlandse Voetbal Bond. Muliers betekenis reikt evenwel verder dan sportgeschiedenis. In zijn rijke leven komen enkele van de cruciale bipolariteiten van de negentiende eeuw samen: regionale traditie én internationale vernieuwing; standsbewustzijn én democratisering; internationale netwerken én nationalisme; behoudzucht én vernieuwingsdrift. Als initiator van sportieve vernieuwing droeg Mulier bij aan de culturele betekenis van sport. Zijn opvattingen over waarde, nut, bekoring en gevaren van sport bleven lang dominant, tot ver in de twintigste eeuw. Na een verblijf in Nederlands-Indië, waar hij de Deli Courant leidde, keerde Mulier eind 1905 terug in Den Haag. Meer en meer verschanste hij zich in een historiserende levensstijl. Enkele liefhebberijen beschutten zijn bestaan tegen de opmars van ‘het volk’, de massamedia en ruwe manieren. In dezelfde periode werd het imago van Mulier als stichter van de Nederlandse sport geconstrueerd. Mulier schreef zelf actief mee aan deze oorsprongsmythologie.
  Vertaalde titel van de bijdrageCaptain of 'Jong Holland': a biography of Pim Mulier, 1865-1954
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kuiper, Yme, Supervisor
  • van Bottenburg, M., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning12-mrt.-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-5615-345-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7716-2
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit