In de greep van de angst: een evaluatie van gevangenisbeleid voor terreurverdachten

Tinka Veldhuis

Onderzoeksoutput

3681 Downloads (Pure)

Samenvatting

Radicalisering in gevangenissen staat hoog op de publieke en politieke agenda in Europa. Verschillende landen, waaronder Nederland, proberen radicalisering en rekrutering onder gedetineerden tegen te gaan door terreurverdachten af te zonderen van de reguliere gevangenen en hen onder te brengen in aparte terroristenafdelingen. Het is echter onduidelijk waarop dergelijk beleid is gestoeld. Deze studie is een evaluatie van gevangenisbeleid voor terreurverdachten, gebaseerd op uitgebreid onderzoek onder beleidsmakers, gevangenispersoneel, en gedetineerden in Nederland. De resultaten laten zien dat er weinig bewijs is dat het bij elkaar plaatsen van extremisten helpt om radicalisering onder gedetineerden te bestrijden. Dergelijk beleid lijkt eerder een onder tijdsdruk tot stand gekomen reactie op maatschappelijke vrees voor terrorisme te zijn dan het resultaat van zorgvuldige overwegingen en analyses. Het is volstrekt onduidelijk of het risico op radicalisering onder gedetineerden inderdaad bestaat. Bovendien is het aannemelijk dat terroristenafdelingen negatieve bijwerkingen veroorzaken en uiteindelijk contraproductief zijn.
Vertaalde titel van de bijdrageIn de greep van de angst: een evaluatie van gevangenisbeleid voor terreurverdachten
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lindenberg, Siegwart, Supervisor
  • Gordijn, Ernestine, Supervisor
  • Veenstra, RenĂ©, Supervisor
Datum van toekenning26-mrt-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7677-6
Elektronische ISBN's978-90-367-7676-9
StatusPublished - 2015

Citeer dit