Capturing complex processes of human performance: Insights from the domain of sports

Vertaalde titel van de bijdrage: Complexe processen in een prestatiecontext: Nieuwe inzichten vanuit de sport

  Onderzoeksoutput

  2366 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het leveren van prestaties is een complex en dynamisch proces, waarbij psychologische-, lichamelijke- en omgevings factoren elkaar continue beïnvloeden en veranderen over tijd. Het is daarom moeilijk om specifieke factoren te identificeren die prestatieprocessen in de sport en daarbuiten verklaren. Mijn proefschrift heeft zich gericht op het begrijpen van prestatieprocessen vanuit het complexe samenspel tussen allerlei factoren.

  Hoe komen sporters bijvoorbeeld in een positief momentum (positieve spiraal) of negatief momentum? Dit gebeurt vaak wanneer sporters het gevoel hebben dat de winst dichterbij komt, of juist verder weg raakt, wat gepaard gaat met verschillende motorische en psychologische veranderingen. Wanneer teams van twee roeiers werden ingehaald door een tegenstander, vonden wij dat hun coordinatie relatief zwak werd en dat de kracht van de roeislagen relatief snel afnam, vergeleken met een periode waarin de roeiers zelf inliepen. Psychologisch gezien kwamen roeiers ook relatief snel in een “dip” als hun positie in de race verslechterde, terwijl een positief momentum zich juist vrij langzaam ontwikkelde. Daarnaast hebben we ook gevonden dat roeiers minder snel in een dip kwamen als zij daarvoor al een aantal successvolle races geroeid hadden. Momentum kan dus ook overgedragen worden naar toekomstige wedstrijden.

  Als we kijken naar prestatieprocessen van sporters, musici en wetenschappers over de jaren heen, vonden we dat er geen algemeen traject is naar de top. Ieder persoon ontwikkelt zich op een andere manier, wat verklaard kan worden vanuit een model waarin verschillende factoren (steun van ouders, hoeveelheid oefening, iemands motivatie, etc.) veranderen over tijd én elkaar op verschillende manieren beïnvloeden voor verschillende individuen.
  Vertaalde titel van de bijdrageComplexe processen in een prestatiecontext: Nieuwe inzichten vanuit de sport
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Geert ,van, Paul, Supervisor
  • Gernigon, Christophe, Supervisor, Externe Persoon
  • van Yperen, Nico, Supervisor
  • Cox, Ralf, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-apr.-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7722-3
  Elektronische ISBN's978-90-367-7721-6
  StatusPublished - 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Complexe processen in een prestatiecontext: Nieuwe inzichten vanuit de sport'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit