Capturing Language and Releasing its Spirit: Sixteenth-Century Innovations in Netherlandish Farce

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)329-340
  Aantal pagina's12
  TijdschriftZeitschrift für deutsche Philologie
  Volume130
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit