CARBOHYDRATE MALABSORPTION IN CHILDREN WITH SEVERE PROTEIN-ENERGY MALNUTRITION

JJM TOLBOOM*, AP RALITAPOLEMARUPING, M MOTHEBE, H KABIR, P MOLATSELI, J FERNANDES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)355-365
  Aantal pagina's11
  TijdschriftTropical and geographical medicine
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit