Carbon 13 and carbon 14 in trees and the atmospheric CO2 increase

Petrus Paulus Tans

  Onderzoeksoutput

  146 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bij het verbruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, aardgas) ten behoeve van de wereld energievoorziening komen zeer grote hoeveelheden koolzuurgas (CO2) vrij. hierdoor wordt het CO2 gehalte van de atmosfeer verhoogd. Het CO2 gas dat uit de verbranding ontstaat neemt deel in de natuurlijke koolstof kringloop. Vanuit de atmosfeer wordt het door de planten (biosfeer) opgenomen bij koolzuurassimiltie. Een ander gedeelte lost in het zeewater op en verspreidt zich samen met het in polaire streken afgekoelde water over de gehele diepte van de oceanen. Tenslotte blijft er ook een gedeelte in de atmosfeer achter. Deze laatste fraktie heeft een ingrijpende invloed op de stralingsbalans van de atmosfeer. ...Zie: Samenvatting
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Mook, W.G., Supervisor, Externe Persoon
  • Postma, H, Supervisor
  Datum van toekenning3-jan-0001
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit