Cardiac regeneration in left ventricular dysfunction: are we asking the right questions?

Atze van der Pol, Ibrahim Domian, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2012

Citeer dit