Cardiac resynchronization therapy in mild heart failure should be reserved for true dyssynchronopathy

Alexander H. Maass*, B. Daan Westenbrink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)239-241
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2015

Citeer dit