Cardioprotective Effects of MTSS1 Enhancer Variants

Michael P. Morley, Xiao Wang, Ray Hu, Jeffrey Brandimarto, Nathan R. Tucker, Janine F. Felix, Nicholas L. Smith, Pim van der Harst, Patrick T. Ellinor, Kenneth B. Margulies, Kiran Musunuru, Thomas P. Cappola*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2073-2076
Aantal pagina's4
TijdschriftCirculation
Volume139
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 23-apr.-2019

Citeer dit