Cardiovasculaire moleculaire beeldvorming

Hans de Haas

  Onderzoeksoutput

  426 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Moleculaire beeldvormingstechnieken zoals PET en SPECT maken biologische processen zichtbaar. Ze gebruiken radiotracers, die worden toegediend aan levende patiënten of proefdieren.
  Het scheuren van atherosclerotische plaque in een kransslagader is de hoofdoorzaak van het myocardinfarct en kan leiden tot hartfalen of het overlijden van de patiënt. In het eerste deel van dit proefschrift hebben we de nieuwe PET-radiotracer 18F-fluorodeoxymannose onderzocht. We hebben in cellen en konijnen met atherosclerose laten zien dat hiermee atherosclerotische plaques met een hoog risico op scheuren geïdentificeerd kunnen worden. Als dit wordt bevestigd in patiënten, zou 18F-fluorodeoxymannose uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor optimale preventie van myocardinfarcten. Daarmee zou het bijdragen aan healthy aging, het motto van het UMCG.
  Het tweede deel van dit proefschrift is gericht op behandeling van het myocardinfarct. Voorgaande studies hadden laten zien dat minocycline (een antibioticum) celdood na het hartinfarct vermindert. Minocycline was in deze studies echter voorafgaand aan het hartinfarct toegediend, hetgeen in patiënten onmogelijk is. Wij hebben muizen en konijnen met hartinfarcten gebruikt, hen na het begin van het infarct behandeld met minocycline, en laten zien dat minocycline celdood vermindert. Als dit in patiënten wordt bevestigd, zou minocycline een (extra) behandeling voor het hartinfarct kunnen worden, en daarmee levens kunnen redden.
  Voor het optimaal meten van celdood, hebben we oude (99mTc-annexin A5) en nieuwe radiotracers (111In-GSAO) gebruikt. Eén van de hoofdstukken in dit proefschrift beschrijft de validatie van celdoodbeeldvorming middels 111In-GSAO. Een mogelijke toepassing voor deze radiotracer is de ontwikkeling van verdere behandelingen voor het myocardinfarct in proefdieren en patiënten.
  Vertaalde titel van de bijdrageCardiovasculaire moleculaire beeldvorming
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Slart, Riemer, Supervisor
  • Narula, J., Supervisor, Externe Persoon
  • Boersma, Hendrikus, Co-supervisor
  • Hofstra, Leonard, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Zeebregts, Clark, Beoordelingscommissie
  • Strauss, H.W., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning5-mrt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0499-8
  Elektronische ISBN's978-94-034-0500-1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit