Cardiovascular risk management in general practice

Annegiena Hilda Tiessen

Onderzoeksoutput

1259 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hart- en vaatziekten vormen een belangrijk gezondheidsprobleem en risicofactoren komen veel voor. Voor dit proefschrift zijn de opsporing en behandeling van risicofactoren onderzocht in Nederlandse huisartsenpraktijken. Allereerst is een persoonsgerichte screeningsmethode onderzocht in Oude Pekela, een gebied met een lage sociaaleconomische status, wat is gerelateerd aan het hebben van meer risicofactoren en een lagere deelname aan preventie-activiteiten. Deze aanpak gaf een veel hogere opkomst en opbrengst dan het landelijk gepropageerde “PreventieConsult” en kan daarom bijdragen aan het verbeteren van de huidige preventieprogramma’s. Daarnaast is onderzocht of de ”AGE-reader”, een apparaat dat via UV-licht versuikerde eiwitten in de huid meet, kan bijdragen aan de opsporing van risicopatiënten. AGE-waarden bleken na drie jaar verhoogd bij mensen die reeds hart- en vaatziekten hadden doorgemaakt. De bruikbaarheid hiervan in de praktijk wordt nog verder onderzocht. Verder is gekeken naar de behandeling van risicofactoren door praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk. Deze behandeling bleek duidelijk effect te hebben op het risico na één jaar. Er was geen extra effect waarneembaar bij de behandelgroep waarbij na loting aanvullende thuismeting van bloeddruk, gewicht en/of lichaamsbeweging was ingezet. De kosten van risicobehandeling in de huisartsenpraktijk waren relatief laag en werden grotendeels veroorzaakt door werkverzuim ten gevolge van praktijkbezoek. De kosten van aangepaste medicatie vielen mee, terwijl dit wel gerelateerd was aan een groter eindeffect. Omdat mensen steeds jonger met risicofactoren kampen en er bezuinigd moet worden op zorgkosten, kunnen deze resultaten eraan bijdragen dat de politiek en zorgverzekeraars hierin verstandige beleidsbeslissingen nemen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Meer, Klaas, Supervisor
  • Smit, Andries, Supervisor
Datum van toekenning26-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036766838
Elektronische ISBN's9789036766821
StatusPublished - 2014

Citeer dit