Mantelzorgervaringen van mantelzorgers: Het belang van kenmerken van de mantelzorger, zorgontvanger en zorgsituatie

Marloes Oldenkamp

  Onderzoeksoutput

  1389 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Met de vergrijzing en de veranderingen in de langdurige zorg neemt het belang van mantelzorg toe. Met de toenemende druk op mantelzorgers is inzicht noodzakelijk in zowel de omstandigheden waarin het verlenen van mantelzorg als belastend of negatief wordt ervaren, als in de omstandigheden waarin mantelzorgers juist positieve mantelzorgervaringen hebben, zoals gevoelens van beloning, verrijking of persoonlijke groei. Met deze informatie kunnen mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen en hun mantelzorg blijven geven. Dit onderzoek heeft allereerst laten zien dat positieve en negatieve mantelzorgervaringen niet aan dezelfde aspecten van de mantelzorg gerelateerd zijn: zo ervaren mantelzorgers bijvoorbeeld meer belasting als zij meer uren en meer verschillende mantelzorgtaken hebben, en hebben ze een meer positieve mantelzorgervaring als hun intrinsieke motivatie voor het geven van mantelzorg sterker is. Daarnaast is gebleken dat de zorgsituatie van mensen die voor een partner zorgen verschilt van de zorgsituatie van mensen die voor een ouder zorgen. Ook de factoren die gerelateerd zijn aan de ervaren belasting lijken te variƫren voor partner-mantelzorgers en ouder-mantelzorgers. Tot slot heeft dit onderzoek laten zien dat de weerslag die mantelzorg kan hebben op andere levensgebieden zoals betaald werk, gerelateerd is aan negatieve mantelzorgervaringen, en kan resulteren in aanpassingen op het werk. Bij de ontwikkeling van interventies en ondersteuning voor mantelzorgers dient rekening gehouden te worden met verschillen tussen partner- en ouder-mantelzorgers en met de mogelijke weerslag van mantelzorg op betaald werk. Bovendien is er voor het versterken van positieve mantelzorgervaringen wellicht een andere focus nodig dan voor het verminderen van negatieve mantelzorgervaringen.
  Vertaalde titel van de bijdrageMantelzorgervaringen van mantelzorgers: Het belang van kenmerken van de mantelzorger, zorgontvanger en zorgsituatie
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stolk, Ronald, Supervisor
  • Hagedoorn, Mariet, Supervisor
  • Wittek, Rafael, Supervisor
  • Smidt, Nynke, Co-supervisor
  • de Rooij, Sophia, Beoordelingscommissie
  • Liefbroer, Aart, Beoordelingscommissie
  • Broese van Groenou, M.I. (Marjolein), Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning14-mrt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0438-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0437-0
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit