Carfilzomib Combined With Thalidomide and Low-dose Dexamethasone for Remission Induction and Consolidation in Newly Diagnosed Transplant Eligible Patients With Multiple Myeloma: 8 vs 4 Induction Cycles; the Carthadex Trial

Ruth Wester*, Sonja Zweegman, Bronno van der Holt, Marie José Kersten, Edo Vellenga, Marinus van Marwijk-Kooy, Emelie Asselbergs, Okke de Weerdt, Monique C Minnema, Sarah Lonergan, Antonio Palumbo, Annemiek Broijl, Pieter Sonneveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere370
Aantal pagina's3
TijdschriftHemaSphere
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit