Caribisch rechtspersonenrecht

J.B. Wezeman, K. Frielink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)705 - 708
  TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  Volume6898
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit