Dragerschaponderzoek, prenatale diagnostiek en behandeling bij het adrenogenitaal syndroom

K E Illy, J C Oosterwijk, G C Christiaens, J M Wit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCarrier detection, prenatal diagnosis and treatment in adrenogenital syndrome
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2411-4
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume136
Nummer van het tijdschrift49
StatusPublished - 5-dec-1992

Citeer dit