Case Law of the Court of Justice of the European Union and the General Court: Reported Period 01.10.2019-31.12.2019

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)229-246
Aantal pagina's18
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2020

Citeer dit