Case Law of the Court of Justice of the European Union and the General Court

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
507 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)219-239
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal For European Environmental & Planning Law
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit