Case Law of the Court of Justice of the European Union and the General Court: Reported Period 15.11.2018-13.02.2019

Lorenzo Squintani*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-197
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal for European Environmental and Planning Law
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jul-2019

Citeer dit